Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het inzetten van de opmerkzaamheid en sociale intelligentie van paarden om mensen te helpen.

Hoe?

Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling.

Effecten?

Het paard zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht.

’t Hekgesprek

Bij ’t Hekgesprek gaan we in de nabijheid van de paarden een coachsessie doen.

Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het inzetten van de opmerkzaamheid en sociale intelligentie van paarden om mensen te helpen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de natuur van het paard, namelijk het leven in een kudde en het zorgen voor de veiligheid van die kudde. Dankzij die zorgzaamheid confronteren paarden je op een liefdevolle maar directe manier met jezelf.

Als kuddedier zijn ze afhankelijk van hun kuddegenoten. Ze kunnen elkaar feilloos lezen. Wie is het meest ervaren paard en wijst de weg als ze moeten vluchten? Welk paard heeft meer behoefte aan bescherming?  De paarden voelen snel aan met wat voor karakter ze te maken hebben en wie welke rol kan vervullen. Los van de rangorde in een kudde, moet ook ieder kuddelid gezond zijn. Als een paard zich niet lekker voelt, is het niet goed in staat om te vluchten in geval van gevaar. De andere leden van de kudde zullen dan proberen om dit zieke dier te helpen. Dat doen ze door extra bescherming te bieden en spanning over te nemen. Deze spanning kunnen ze zelf heel makkelijk, als daar weer ruimte voor is, weer loslaten. Paarden maken dus van nature een diepe connectie met de dieren om hen heen en proberen te helpen als er problemen zijn.

Paarden zijn vluchtdieren, als er gevaar dreigt rennen ze weg. Daarom is een paard constant bezig met het screenen van zijn omgeving. Is er een roofdier in de buurt? En zo ja, heeft die honger of niet? En daardoor valt het dier dus alles op. Een bepaalde lichaamshouding, gedrag, de manier waarop je praat. Paarden hebben met hun sterke zintuigen het vermogen om op afstand aan te voelen wat er in zijn omgeving omgaat. Ze boren daardoor karaktereigenschappen aan waar mensen zelf graag weg van willen blijven.

Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kuddelid’ met zich meedraagt. En ook voor dit ‘nieuwe kuddelid’ zullen ze willen zorgen. Als ze bijvoorbeeld opmerken dat deze persoon spanning heeft, (i,p,v buiklachten, koliek)gaan ze proberen om te helpen. Dit doen ze weer vanuit hun perspectief om samen zo veilig mogelijk te zijn en om te kunnen vluchten bij mogelijk gevaar.

Hoe werkt paardencoaching?

Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kan de paardencoach de reacties van het paard vertalen naar de persoon toe. Dit zorgt bij de persoon voor inzichten in waar de spanning of blokkade mee te maken kan hebben.

’t Hekgesprek

Bij ’t Hekgesprek gaan we in de nabijheid van de paarden een coachsessie doen. Ze zijn vlakbij, maar kunnen niet bij je komen. Ideaal als je het niet (meteen) ziet zitten om naast het paard te staan of dat het paard bij jou kan komen.

Ook is dit een fijne manier om wat over je angst voor paarden te leren, mocht die angst er zijn. Net als bij de coachsessies met een paard, wordt er tijdens een hekgesprek niet op de paarden gereden.

Een hekgesprek duurt ongeveer 45 minuten.

De belangrijkste effecten van paardencoaching ervaar je direct.

 

Je kunt even niet zo goed nadenken met een los paard in de bak. Hierdoor worden rationele denkprocessen omzeild en kom je in contact met je lichaam/gevoel. In de energie-uitwisseling met elkaar neemt het paard spanning van je over en geeft zuivere energie terug. Dit is voelbaar doordat er een trilling in je benen en/of buik ontstaat.

 

En daarbij geeft het paard je inzicht in jezelf door je op een heel ander manier te ‘lezen’ dan mensen doen. Door ons denken zijn wij in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is; je lichaam slaat het namelijk op. Het paard merkt onmiddellijk dat er een blokkade zit en reageert hierop. Doordat via de invloed van het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact veel groter dan bijvoorbeeld bij een psycholoog aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van de paardencoach, zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen wat je hoofd, je hart en je buik uitstraalt, zal het dit ook bevestigen door ontspannen bij je te komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ of ‘een geheel’ bent en kan zichzelf ontspannen. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken