Beste deelnemer aan een paardencoachsessie, workshop of training bij Tree of life paardencoaching,

 

Wij hebben een aantal belangrijke punten ten aanzien van de Paardencoaching op een rijtje gezet. Lees deze onderstaande informatie goed door zodat je goed voorbereid op de afspraak verschijnt en je kennis hebt genomen van de bijbehorende risico’s van het omgaan met paarden.

Voorbereiding en kledingadvies

Tijdens de sessies dien je er rekening mee te houden dat je kleding vuil wordt door de zanderige ondergrond en het contact met de paarden.

Open schoenen zoals teenslippers, sandalen zijn niet toegestaan.

Bij individuele paardencoaching en workshops is het handig om jezelf al voor te bereiden, naar welke vraag/thema/doelstelling wil jij samen met de paarden en de paardencoach kijken tijdens de sessie? Dit mag je alvast voor jezelf formuleren.

Coachingsessies bij Tree of life paardencoaching is gericht op deelnemers die fysiek en psychisch voldoende sterk en veerkrachtig zijn om na een sessie zelfstandig verder te gaan. Neem bij twijfel vooraf contact op, zodat we samen een inschatting kunnen maken.

Algemeen en risico-acceptatie

Tijdens de sessies, workshops en opleiding zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Geef zelf duidelijk aan wanneer je je niet prettig of niet veilig voelt of waar je behoefte aan hebt. Wij willen je graag ten dienste zijn echter het is belangrijk dat je zelf je grenzen en wensen aangeeft.

Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Tree of life paardencoaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.

Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop of opleiding kunnen deelnemers altijd informatie inwinnen of overleggen.

Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Paarden zijn vluchtdieren en kunnen schrikken tijdens een sessie. Ze kunnen onverwachte bewegingen/sprongen maken en daardoor deelnemers per ongeluk omver lopen, trappen of bijten. Deze risico’s met paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, opleidingsdag.

Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Tree of life paardencoaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.